v-twin

Förbränningsrum

Bättre och fullständigare förbränning är svaret på de ökande miljökraven.
Shovelhead, Knuck, Pan och Järn-XL har samma hemisfäriskt formade kolv/topp. Kolvtoppen ser ut som ett avlångt berg. Kolven passar in i det likadant format förbränningsrum i toppen.
En hemi-topp är knappast effektiv när det gäller förbränning då den inte ger någon turbulens i förbränningsrummet. De blir liksom ingen bra omblandning av blandningen bränsle/luft.
På en del ställen i förbränningsrummet blir bränsle/luft blandningen för mager, för lite bränsle i förhållande till luftmängd. Det här resulterar till för hög temperatur vid explosion i ett förbränningsrum av hemi-typ. För mycket bränsle i förhållande till luftmängd (för fet) ger ingen exposition utan snarare en typ av förbränning, i bästa fall. God förbränning får man om tändstiftet tänder och bränsle/luft blandningen med en ögonblicklig explosion/förbränning.
På grund av utformningen av ett hemi-förbränningsrum så tar det tid för explosionen/förbränningen att ta sig runt eller över kolvtoppen, plus att blandningen är dålig. Dubbla stift gör naturligtvis att det funkar lite bättre.

På en EVO med platt kolvtopp tvingas bränsle/luft blandningen att rotera då kolven trycks upp mot toppen som på ena sidan också är platt. Utrymmet är typ D-format.
Explosionen/förbränningen sker snabbt tack vare det mindre utrymmet, inget "berg" att ta sig runt eller över, platt kolvtopp samt att blandningen av bränsle/luft är bättre. Det här är anledningen till att EVO´n är snabbare och har mer power än sina föregångare som Showelhead. Förbränningen blir bättre och man får mer kraft från samma mängd bränsle. De "extra" tändstiftet behövs inte här.
Twni Cam´s förbränningsrum ser mer ut som ett upp och ner vänt badkar. När den platta kolven är på väg upp mot toppen så pressas bränsle/luft blandningen mot "badkarskanterna", blandningen sätts i rotation mot centrum och en mycket bra omblandning erhålls, förbränningen blir god.
De här hjälper motorn att producera hästkrafter, ger låg bränsleförbrukningen och låg miljöpåverkan.


Return to Stuff and ...