v-twin

Kenetiska vågor

Längden på ett avgasrör och typ av ljuddämpare avgör om du kan få hjälp av de kenetiska pulserna. Om du har för kort avgasrör och ingen ljuddämpare kommer de kenetiska pulserna att sabba påfyllningen av nytt bränsle/luft-blandning i cylindrarna. De som triggar pusvågorna är tryckdifferens och värme, vågorna kan gå fram och tillbaka i avgasröret flera gånger innan de lämnar systemet.
Ett exempel: vid 6000 rpm så lämnar avgaser förbränningskammaren 3000 ggr per minut. De kan ge mellan 12000 och 18000 pulser som far fram och tillbaka i avgasröret och upp mot avgasventilen till att all energi är slut. Utan att gå in på det här fysiska fenomenet kan konsekvensen bli att pulser stuttsar mot avgasventilen och i vissa fall öppna den momentant och släppa in avgaser.
Fenomenet gör att om man har drag pipes på en standardhoj eller lätt modifierad kan dessa fenomen uppstå och effekten slår igenom mest vid låga varv. På strippen eller på en stor motor kan det funka bra. På strippen har man ju andra ventiler och fjädrar, plus att man bygger "ny" motor efter ett par run. Man har ju bråttom att bara bli av med avgaserna.
Om du nu ändå vill ha drag pipes så är det en bra ide att montera en AR, anti-reversion valve. De är ju inte en ventil utan en ringformad kona som monteras mellan topp och avgasrör. Ibland har den andra namn som syftar på vridmoment eller torqe, vilket inte har med det här att göra. På Twni Cam finns "anti- reversion" inbyggt i toppen, där avgasporten möter avgasröret. Ska man vara rak så är det Edelbrock som ska ha kredit för att bygga in det i toppen. Det finns även "anti- reversion" inbyggt i toppen till EVO på aftermarket-toppar från Edelbrock, S&S och Ultima.

Tittar man på en standard EVO Sportster 883 fungerar den bäst med ett avgasrör som har en innerdiameter på 1-3/4" och en längd på 29" för att producera max med hästar. Längden är inte så noga på en tum när men man ska inte gå upp till diameter till 2". De passar bättre på en 1200 eller större XL-motor. Längden på avgasröret till en 1200 bör vara något kortare för att få ut max, runt 23".
EVO Big Twin motorer kräver längre avgasrör, medan Twin Cam vill ha ännu längre avgasrör. Fortfarande funkar alla standard-motorer bäst med 1-3/4" avgasrör. Det här är naturligtvis generaliseringar. Men mera kubik-tum och högre varv kortare avgasrör, längre pipor funkar bättre vid låga varv.


Return to Stuff and ...