Twin Cam å lite om EVO:

skull

den så viktiga oljan:

De har skett en uppskattad utveckling ev oljefilter när man uppgraderade från EVO´s 30-micron oljefilter till Twin Cam´s 10-micron oljefiltrering 1999.

Fungerar ett till Twin Cam´s 10-micron oljefilter bättre än EVO´s 30-micron oljefilter kan man undra?
Och för det andra å ännu viktare, går all olja genom filtret varje gång vi förväntar oss de?

Harley-Davidson liksom många andra tillverkare har börjat informera konsumenten om de förbättringar som man åstadkommit när det gäller filtrering och kapacitet hos oljefilter.
De är ju vad en hojköpare vill höra och det funkar som argument men är i dag knappast en absolut sanning.

En micron är en miljondels meter och kan få konsumenter att tro att partiklar större än "micron-nuffran" filtreras bort från oljan.
Från början användes begreppet micron som ett mått av filtertillverkare på hur stora porerna kunde vara på ett platt ark av filterpapper.
Men nu används det som en måttstock på hur effektivt filtreringen är i ett filter. Matrialet i filtrer är numera av syntetiskt matrial eller en blandning av papperoch syntet. Nu kan man inte lita på de tester som görs av olika labb på olika sätt och på uppdrag från tillverkaren eller gör man mätningen själv. Det finns i dag ingen industristandard för hur mätningarna ska gå till så att man kan jämföra olika tillverkare. En tillverkare skulle kunna ange att filtreringen är 10-micron men en annan anger 20-micron och en tredje, 15-micron för samma filter.
Så själva micron-siffran innehåller sådeles inte så mycket information.
Montera inte ett ett 10 micron filter på en EVO utan att veta att det är risk att oljereturen kan bromsas av filtret så att du blir utan olja i de nedre regionerna.
Amsoil, som har högt anseende i USA säger att nästan alla filter i dagsläge kan ta bort partiklar så små som 1/10-dels micron.

Nu förstår vi att det angivna micron-värdet inte är ett riktigt mått på filteravskiljning hos ett filter. De var ju hur stora porerna var på filterpappret från början. Men för att ge värdet på ett filter måste man mäta över filtret efter som konstruktionen skiljer och den effektiva ytan.

Att önska är också att man överger det förenklade sätt att mäta på "en-gångsfilter", utan ger ett mått på hur material och filtreringen står i mot ett verkligt flöde som cirkulerar med föroreningar över tiden.

För att inte stoppa eller reducera oljeflödet vid igensättning av filtret finns det en intern bypass. De skuller antagligen skrämma oss till döds om vi visste hur lite olja som egentligen filtrerades. I värsta fall kan man anta att metallpartiklar kan cirkulera flera "varv" innan det fastnar i fitret.

Kan man leva längre om man byter filter ofta, väljer ett filter med stor yta och högt öppningstryck för intern bypass?
Om så är fallet så skulle KN-171C vara ett bra val. Se tabell nedan.

Lite kul är utformningen på filtret, med en "bultskalle" på 17 mm för enkel montering och demontering. Bulten går att låsa med vajer.

några olika oljefilter
filter ..... nummer# ... bypass öppning ... filterarea ...
K&NKN-171C14 psi164 kvadrat tum
FramPH602212 psi101 kvadrat tum
AmsoilSMF134C12 psi106 kvadrat tum
A/C DelcoPF5310 psi96 kvadrat tum
H_D63731-9910 psi63 kvadrat tum

De finns en Dr Ernst ..."va de nu va han hette" på ett universitet i Oklahoma som utvecklat ett multi-pass test. Testen är så gjord att man försöker efterlikna verkligheten och den kan återupprepas. Följaktligen kan man då jämföra olika filter å kapacitet på ett verkligt sätt. Man kan ju hoppas att denna metod röner framgång.


Vill du kontakta oss: mailadress till Fortyfive MC


Return to Stuff and ...